CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 269 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
61 2.000806 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Cấp Quận/huyện Hộ tịch
62 2.001914 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Cấp Quận/huyện Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
63 2.000162 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
64 2.000629 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
65 1.010724 Cấp đổi giấy phép môi trường Cấp Quận/huyện Môi trường
66 1.010832 Thăm viếng mộ liệt sĩ Cấp Quận/huyện Người Có công
67 2.002401 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Cấp Quận/huyện Phòng chống tham nhũng
68 1.010939 Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Cấp Quận/huyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
69 2.001884 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận/huyện Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
70 1.003827 Thủ tục thành lập hội Cấp Quận/huyện Tổ chức phi Chính phủ
71 1.012383 Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” (cấp huyện) Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng
72 2.002123 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
73 2.000267 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
74 1.008899 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Cấp Quận/huyện Thư viện
75 1.003635 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Cấp Quận/huyện Văn hóa