CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 123 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
121 2.000635 Cấp bản sao trích lục hộ tịch. Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Hộ tịch
122 2.001157 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Người Có công
123 1.010824 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Người Có công