CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 123 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
46 1.004485 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác
47 1.000593 Đăng ký kết hôn lưu động Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Hộ tịch
48 1.010833 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Người Có công
49 2.001255 Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Nuôi con nuôi
50 2.000950 Thủ tục công nhận Tổ trưởng tổ hòa giải Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Phổ biến giáo dục pháp luật
51 2.001449 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Phổ biến giáo dục pháp luật
52 2.002401 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Phòng chống tham nhũng
53 2.002162 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Phòng, chống thiên tai
54 1.012374 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo chuyên đề (cấp xã) Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Thi đua - khen thưởng
55 2.002227 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
56 1.001028 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Tôn giáo Chính phủ
57 1.008902 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Thư viện
58 1.001653 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Bảo trợ Xã hội
59 1.011609 Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Bảo trợ Xã hội
60 2.000884 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Chứng thực