CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 140 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
136 1.010327 Chấp thuận xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác Sở Giao thông vận tải Đường bộ
137 1.000028 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Sở Giao thông vận tải Đường bộ
138 1.010328 Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ Sở Giao thông vận tải Đường bộ
139 2.001002 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế Sở Giao thông vận tải Đường bộ
140 1.002300 Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế Sở Giao thông vận tải Đường bộ