CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1879 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 1.004918 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ) Thủy sản
92 1.008003 Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính Trồng trọt
93 1.005384 Thủ tục thi tuyển công chức. Công chức, Viên chức
94 1.000989 Thủ tục Phân loại đơn vị hành chính cấp xã Chính quyền địa phương
95 2.001717 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác thanh niên
96 1.009321 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức - Biên chế
97 1.009339 Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tổ chức - Biên chế
98 1.003503 Thủ tục công nhận Ban Vận động thành lập hội Tổ chức phi chính phủ
99 2.000449 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi đua - khen thưởng
100 1.001894 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo Chính phủ
101 1.010196 Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ. Văn thư và Lưu trữ nhà nước
102 2.002206 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Tin học - Thống kê
103 1.008603 Kê khai, thẩm định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp Chính sách thuế
104 1.000778 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Địa chất và Khoáng sản
105 1.005408 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản Địa chất và Khoáng sản