CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1879 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 1.008723 Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Đào tạo với nước ngoài (Bộ giáo dục và đào tạo)
32 1.001499 Phê duyệt liên kết giáo dục Đào tạo với nước ngoài (Bộ giáo dục và đào tạo)
33 2.002478 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông. Giáo dục trung học (Bộ giáo dục và đào tạo)
34 3.000181 Tuyển sinh Trung học phổ thông Giáo dục trung học (Bộ giáo dục và đào tạo)
35 1.000729 Xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Bộ giáo dục và đào tạo)
36 2.000011 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Bộ giáo dục và đào tạo)
37 1.004889 Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
38 1.005092 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
39 1.000711 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục
40 1.000713 Cấp giấy chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục
41 1.000715 Cấp giấy chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục
42 1.005142 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi, tuyển sinh
43 1.001577 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia Đường bộ
44 1.010707 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới Đường bộ
45 1.001001 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Đăng kiểm