CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 85 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.005384 Thủ tục thi tuyển công chức. Sở Nội vụ Công chức, Viên chức
2 1.012268 Thủ tục Phân loại đơn vị hành chính cấp xã Sở Nội vụ Chính quyền địa phương
3 2.001717 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ Công tác thanh niên
4 1.009321 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
5 1.009339 Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
6 1.003503 Thủ tục công nhận Ban Vận động thành lập hội Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
7 1.012392 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh (cấp tỉnh) Sở Nội vụ Thi đua - khen thưởng
8 1.001894 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
9 1.010196 Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ. Sở Nội vụ Văn thư và Lưu trữ nhà nước
10 2.002156 Thủ tục xét tuyển công chức Sở Nội vụ Công chức, Viên chức
11 2.000465 Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, thôn tổ dân phố Sở Nội vụ Chính quyền địa phương
12 1.003999 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ Công tác thanh niên
13 1.009320 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
14 1.009340 Thủ tục thẩm định điều chỉnh đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
15 2.001481 Thủ tục thành lập hội Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ