CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở.
Lĩnh vực Giáo dục trung học (Bộ giáo dục và đào tạo)
Địa chỉ tiếp nhận

- Tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh
- Địa chỉ: Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến (chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố) thực hiện theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng giáo dục và đào tạo nơi đến (chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác).

- Cơ quan phối hợp: Trường nơi đến hoặc Phòng giáo dục và đào tạo nơi đến.

 

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ và  nhận kết quả: Trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến (dichvucong.longan.gov.vn).

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

   + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận lập biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

   + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì không tiếp nhận và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo xử lý.

* Lưu ý:

- Đối với học sinh chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo.

- Đối với học sinh chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Phòng giáo dục và đào tạo nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra.

- Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo nơi đến xem xét, quyết định.

- Bước 2: Kiểm tra và xử lý hồ sơ.

   + Trong ngày làm việc, Phòng giáo dục và đào tạo nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra.

   + Ngay khi có kết quả, chuyển cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp huyện để trả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 3: Nhận kết quả

   + Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).

- Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Thời hạn giải quyết

- Trong ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, nếu nộp hồ sơ sau 15 giờ, trả kết quả sang ngày hôm sau.

 

Phí

- Không có.

 

Lệ Phí

- Không có.

Thành phần hồ sơ

- Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ kí.

- Học bạ (bản chính).

- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc tư thục).

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở) nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác).

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

- Không có.

Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

- Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung một số điều tại Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

 

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện

- Giấy giới thiệu chuyển trường (Học sinh được chuyển trường).